Lars-Erik Rosell
In Between


Lars-Erik Rosell:
In Between;
Änglar Skapelsemakter (1996) - Stråkkvartett nr 2 (Mellan tvenne världar) (1994/1998) - Naket liv (1994) - Hommage à Terry Riley (1970).
Phono Suecia PSCD 119/CDA.
Maria Höglund, mezzosop., Erik Lundqvist, orgel, Lars Fredén, orgel, Kungliga Musikhögskolans kör, Anders Eby, dir., Zetterqvistkvartetten, Mikael Axelsson, bar., Lise-Lott Axelsson, p., Mats Persson, p., Kristine Scholz, p., Lars-Erik Rosell, p.
Inspelat 1998. Speltid: 75:08.


Lars-Erik Rosell (1944) har studerat för Ingvar Lidholm, och gästföreläsaren György Ligeti kom att betyda mycket för honom, liksom några ur det dåtida amerikanska avantgardet, som Terry Riley och Morton Feldman, vilka båda besökte Musikakademien.
Rosell har verkat som organist i olika sammanhang, och han har varit lärare i kontrapunkt och komposition i Stockholm i många år. Rosell har experimentart mycket med olika kompositionsmetoder, och också visat ett stort intresse för poesi och drama.

Det första stycket på denna CD -
Änglar Skapelsemakter - är ett kantatliknande verk som utiliserar dikter av Olov Hartman och Gabrela Mistral (Chile) samt textsjok ur Johannes Uppenbarelse. Här finns solstycken för orgel, liksom stycken för mezzosopran och orgel. Verket är noterat, men har avsnitt där improvisation uppmuntras.
Stråkkvartetten "
Mellan tvenne världar" har tagit sin titel från en dikt av Bertil Malmberg. Kvartetten har sprungit ur ett sceniskt verk från 1994 med samma namn, där Malmbergs dikter reciterades i en antroposofisk eurytmikoreografi. Rosell har uttryckt sin glädje över den tolkning som presenteras här. Han säger att Zetterqvistkvartetten lyckats i sitt spel med tystnaden, på det sätt han hade visualiserat vid komponerandet.
Sångerna i
Naket liv består av ett antal dikter av Artur Lundkvist, skrivna mellan 1929 - 1975. Dessa kompositioner kom till genom ett initiativ från sångaren Mikael Axelsson, och möjliggjordes genom en beställning från Solna Kommun.
Stycket "
Hommage à Terry Riley" kom till tidigt, när Rosell var elev till Ingvar Lidholm. Rosell hade blivit fascinerad av Terry Rileys "In C" som framförts på Musikhögskolan, och skrev detta stycke som en parafras på, eller ett studium i, den minimalistiskt illusionistiska musik som genom Terry Riley m.fl. uppmärksammades i sjuttiotalets början, i efterdyningarna av dennes vistelse i Stockholm som artist-in-residence i april 1967, på inbjudan av musikradiochefen Karl-Birger Blomdahl efter initiativ från kompositören, bildstormaren och pedagogen Folke Rabe, som genom sin gärning betytt oerhört mycket för den moderna musikens utveckling i Skandinavien. Rosell är inte den ende moderne tonsättare som skrivit musik till, eller under inflytande av, herr Terry Riley. Vi kan ju bara påminna om Ligetis Selbstporträt mit Reich und Riley.


email